2253092525 ΠΕΤΡΑ, Μυτιλήνη alexvelos.epipla@gmail.com